+7 (72752) 2 02 95 +7 (727) 389 56 46

2021-2022 годовой план

годовой отчет

Құжаттар қабылдау қағидалары

Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020695